ALGEMENE REGELS:

Team Pinas heeft als doelstelling om ontwikkeling van lichamelijk en geestelijk welzijn te bevorderen, hierbij staat uiteraard plezier in de sport ook centraal. Om het sporten voor de trainers en medestudenten zo aangenaam mogelijk te maken, hanteren we een aantal gedrags- en huisregels.

Gedrags- en Huisregels:

1. Respect voor de leraar, assistenten, medestudenten en de medemens.

2. Wangedrag (fatsoen, pesten, gedragingen die normen en waarden overschrijden) kan leiden tot directe stopzetten van training of samenwerking.
Er zijn vertrouwenscontactpersonen opgeleid binnen de vechtsportsector bij wie u grensoverschrijdend gedrag kunt melden.https://www.vechtsportautoriteit.nl/vertrouwenskwesties/

3. Elke vorm van agressie (geweld en intimidatie), discriminatie, ongewenste intimiteiten, diefstal wordt niet geoorloofd. Zowel binnen als buiten de training. Er kan aangifte van worden gedaan en aanleiding geven tot verwijdering van de sportschool.

4. Kom op tijd voor de training (minimaal 5 – 10 min. van te voren).

5. Let op tijdens de training, er wordt niet gesproken tijdens de les over irrelevante onderwerpen. Wees geen storende factor tijdens de les (zet je telefoon bijvoorbeeld uit of op stil).

6. Loop niet te koop met geleerde technieken en leer niets zonder toestemming van de leraar aan een ander.

7. Wees sportief en behulpzaam. Vriendelijkheid en positiviteit zijn eigenschappen die ook buiten de training worden gewaardeerd.

8. Geef het goede voorbeeld voor je medestudenten, train serieus. 9. Kom niet in al te schaarse of uiterst opvallende kleding.

10. Persoonlijke hygiëne en verzorging zijn een must (fris, nagels verzorgd, schone trainingskleding).

AANVULLENDE REGLEMENTEN & VOORWAARDEN

Toegang accommodatie

Bezoekers voor wie het bezoek aan de accommodatie verhoogde gezondheidsrisico’s met zich mee kan brengen als gevolg van een ziekte of andere medische aandoening, dienen hiervan vooraf melding te maken bij de trainer.

Bij grote drukte kan het aantal bezoekers worden beperkt. Team Pinas is bevoegd de tijden te wijzigen.

Materiaal

Ga netjes om met materiaal van de sportschool, zoals bokshandschoenen, trapkussens, pads, enz.

Het betreden van de sportzaal met buitenschoenen is niet toegestaan. Het is verboden om de bokszakken te gebruiken met schoenen aan.

Verblijf in ruimten

Het aan- en uitkleden en opbergen van kleding dient ordelijk te gebeuren. Het onnodig aanwezig zijn in de kleedruimten is niet toegestaan.

Het is niet toegestaan meegebrachte consumpties in de recreatieruimten te nuttigen met uitzondering van sportdrank en water.

Gebruik oefenmateriaal in de accommodatie mag alleen plaatsvinden in overleg met het toezichthoudend personeel.

Aansprakelijkheid

Het bezoek aan de accommodatie geschiedt geheel voor eigen risico. Neem je eigen waardevolle spullen mee de zaal in.

Team Pinas is niet aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel en/of diefstal, verlies, vermissing of schade aan bezittingen van haar bezoekers ontstaan tijdens trainingen en/of ten gevolge van een bezoek aan de accommodatie.

Bezoekers dienen in de accommodatie gevonden voorwerpen onmiddellijk af te geven aan een van onze medewerkers. Bezoekers welke onrechtmatig handelen ten opzichte van (medewerkers van) Team Pinas toebrengen aan bezittingen worden hiervoor aansprakelijk gesteld en de schade wordt op hen verhaald.

Van strafbare feiten doen wij altijd aangifte bij de politie.

Klachten
Mocht u, ondanks het streven van de medewerkers van Team Pinas om uw verblijf hier zo aangenaam mogelijk te maken, toch de behoefte voelen een klacht in te dienen, dan kunt u dat doen middels een bericht via ons contact formulier.