Algemene Voorwaarden
Vereniging Kickboxing Pinas

LEDENPAS:
Na volledige inschrijving ontvang je een ledenpas, deze dien je bij elke les aan de trainer af te geven. Bij verlies/diefstal zijn de kosten voor een nieuwe pas € 7,50. De ledenpas dient ten alle tijden in bezit te zijn als er een training gevolgd word, indien je de pas niet bij je hebt bestaat er een mogelijkheid dat wij je weigeren tot de les.

BETALINGEN:
De contributie dient voor de 1e van iedere maand te zijn voldaan, na ontvangst van een 2e herinnering hanteren wij 15 euro administratiekosten per openstaande maand. Bij inschrijving dient de 1e maand contributie + inschrijfgeld contant te worden voldaan. Bij inschrijving word de volledige maand berekend ongeacht inschrijfdatum.Betalingen van de contributie gaat uitsluitend via machtiging. Er zal in de laatst week van de maand worden geïncasseerd. Als blijkt dat er niet kan worden afgeschreven zal het bedrag in de zelfde week zelf overgemaakt moeten worden of contant te worden voldaan op de sportschool. Als dat niet gedaan wordt zullen we nog 1 poging doen om af te schrijven. Lukt het dan nog niet zullen de openstaande maanden uit handen worden gegeven met de daarbij komende kosten.

GESLOTEN/VAKANTIES:
Tijdens de dagen dat we gesloten zijn zal de contributie gewoon doorlopen. Dit geldt ook voor de vakantie periode. We houden de maandelijkse contributie laag omdat het bedrag gebaseerd is op een contributie van 12 maanden. Dit betekent dat het maandbedrag het hele jaar gelijk blijft.

INSCHRIJVINGEN GROEPSLESSEN

Iedereen is verplicht zich voorafgaande de les zich aan te melden via de teampinas app. Deze app is te downloaden via de mail die u heeft gehad bij inschrijving.
Zonder aangemeld via de app is het niet mogelijk om deel te nemen aan de les
Lukt het u niet om de app te downloaden neem dan contact op met ons via teampinas@gmail.com of bel 0181-785908

STORNERINGEN

Als blijkt dat er tot twee keer toe niet mogelijk is geweest om van u rekening af te schrijven door welke redenen dan ook zijn wij genoodzaakt u om te zetten naar contante betalingen. Mits het openstaande bedrag voor de 20e van die maand betaald wordt.
Hou er wel rekening mee dat de kosten van u maand contributie dan met €10 euro per maand wordt verhoogd boven het huidige tarief
En zolang de openstaande maanden niet betaald zijn is het ook niet meer mogelijk om deel te nemen aan de groepslessen

BEËINDIGING LIDMAATSCHAP

Het is alleen mogelijk om je lidmaatschap te beëindigen via de teampinas app. Dus niet meer via de mail.
Na het beëindigen van u lidmaatschap. krijgt u een overzicht wanneer in u kunt zien wanneer het lidmaatschap definitief beëindigd wordt.
tot die tijd zal de contributie door berekend worden.

Hoe op te zegen via de app

1 ga naar mijn clubaccount
2 klik op boekingen
3 ga naar producten
4 lidmaatschap
5 klik status aan
En eindig lidmaatschap

AANSPRAKELIJK:
Deelname aan de lessen van Vereniging Kickboxing Pinas zijn geheel op eigen risico. Ben je onder de 18 jaar dan moeten je ouders het inschrijfformulier ondertekenen.

PROEFLES:
Voor aanvang van de les dient er een proeflesformulier ingevuld te worden.

LESSEN:
Ieder lid dient een kwartier van te voren aanwezig te zijn, in deze tijd kan er omgekleed worden en bandages omgedaan worden. Sieraden mogen niet gedragen worden tijdens de training deze kunnen bewaard worden in een kluisje of afgegeven worden aan de bar. Wij zijn niet aansprakelijk voor andermans eigendommen (diefstal/zoekraken)Ver. Kickboxing Pinas is bevoorrecht deze algemene voorwaarden aan te passen.

GEBRUIK VAN BEELDMATERIAAL:

Door ondertekening van het inschrijfformulier gaat u akkoord dat de foto’s en films die tijdens trainingen en activiteiten gebruikt mogen worden voor reclame doeleinden van onze sportvereniging (drukwerk, websites en social media). Als u hier bezwaar tegen heeft dient dit tijdens de inschrijving aangegeven te worden.